Walne Zgromadzenie

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.06.2024

Walne Zgromadzenie - 23/05/2024

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających […]

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A. ORAZ PRZEKAZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ, A TAKŻE DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD

Walne Zgromadzenie - 23/05/2024

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie - 19/02/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 19.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę na mocy […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.

Walne Zgromadzenie - 19/02/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na […]

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o sprzeciwie akcjonariusza oraz informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały ujętej w porządku obrad

Walne Zgromadzenie - 19/02/2024

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne […]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Walne Zgromadzenie - 23/01/2024

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek […]

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 19.02.2024

Walne Zgromadzenie - 23/01/2024

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Walne Zgromadzenie - 15/06/2023

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r.

Walne Zgromadzenie - 15/06/2023

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na […]

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A. ORAZ PRZEKAZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ A TAKŻE DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD

Walne Zgromadzenie - 19/05/2023

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień […]

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2023

Walne Zgromadzenie - 19/05/2023

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad.

Walne Zgromadzenie - 15/06/2022

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne […]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Walne Zgromadzenie - 15/06/2022

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Michała Mielniczuka (Członka Rady Nadzorczej powołanego […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.

Walne Zgromadzenie - 15/06/2022

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na […]

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów, które mają być przedmiotem obrad

Walne Zgromadzenie - 12/05/2022

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień […]

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2022

Walne Zgromadzenie - 12/05/2022

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających […]

Scroll to Top