Raporty bieżące

14/2024 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Raporty bieżące - 20/06/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20.06.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których […]

13/2024 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 20.06.2024 r.

Raporty bieżące - 20/06/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na […]

12/2024 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta.

Raporty bieżące - 20/06/2024

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego […]

11/2024 - Informacja o podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za 2023 rok.

Raporty bieżące - 20/06/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o […]

10/2024 - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.

Raporty bieżące - 19/06/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał zgłoszenie projektu uchwały w zakresie objętym punktem 7 porządku obraz […]

9/2024 - Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Raporty bieżące - 17/06/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024, informuje, iż […]

8/2024 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów, które mają być przedmiotem obrad

Raporty bieżące - 23/05/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.06.2024 r. o godz.14:00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

7/2024 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Raporty bieżące - 22/05/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22.05.2024 r. podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu […]

6/2024 - Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Raporty bieżące - 19/02/2024

  Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 19.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę na […]

5/2024 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.

Raporty bieżące - 19/02/2024

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na […]

4/2024 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o sprzeciwie akcjonariusza oraz informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały ujętej w porządku obrad

Raporty bieżące - 19/02/2024

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne […]

3/2024 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Raporty bieżące - 23/01/2024

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek […]

2/2024 - Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Raporty bieżące - 19/01/2024

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19.01.2024 r. otrzymał od Akcjonariusza […]

1/2024 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2024 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Raporty bieżące - 10/01/2024

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. daje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: 1. Jednostkowy i skonsolidowany […]

Scroll to Top