Raporty EBI

Informacja o incydentalnym naruszeniu zasady 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2021

Raporty EBI - 19/06/2024

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą […]

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raporty EBI - 02/08/2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje informację o […]

Informacja o incydentalnym naruszeniu zasady IV.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016

Raporty EBI - 10/06/2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący […]

Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

Raporty EBI - 14/01/2016

  Odstąpienie od stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016   Działając na podstawie § […]

Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

Raporty EBI - 24/02/2015

Działając na podstawie §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w […]

Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

Raporty EBI - 06/06/2013

Raport EBI nr 1/2013 z dnia 06.06.2013 r. Temat: Odstąpienie od zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW W związku […]

Scroll to Top