Raporty okresowe

Kalendarium

-
14/11/2024
Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku
-
18/09/2024
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku
-
23/05/2024
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

O Spółce

Orzeł Biały jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce oraz największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych. Podstawowym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż ołowiu rafinowanego oraz jego stopów uzyskiwanych w wyniku recyklingu zużytych akumulatorów i innych odpadów zawierających ołów.

W trosce o środowisko

Orzeł Biały, będąc liderem na rynku recyklingu akumulatorów ołowiowych, poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności za ochronę środowiska. Specyfika branży spowodowała, że szczególny nacisk w Spółce kładzie się na wdrażanie i rozwijanie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i wykorzystaniem wszystkich materiałów powstających w procesie recyklingu złomu akumulatorowego.
Scroll to Top