Dofinansowania i projekty UE

Projekt I

„Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych” dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, […]

Projekt II

„Racjonalizacja gospodarki odpadami niebezpiecznymi poprzez zakup instalacji do przerobu złomu akumulatorowego”, na realizację którego Spółka uzyskała preferencyjną pożyczkę z Narodowego […]

Projekt III

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad weryfikacją innowacyjnej koncepcji zagospodarowania odpadu w postaci elektrolitu ze zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Projekt Współfinansowany przez […]
Scroll to Top