Projekt I

„Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych” dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.5.2.

Głównym celem projektu było stworzenie w ramach Spółki innowacyjnego w skali międzynarodowej Ośrodka Badawczo–Rozwojowego. Powstały Ośrodek ma charakter interdyscyplinarnego centrum, w którym prowadzone są prace związane z zaawansowanym przetwórstwem metali i stopów, recyklingiem metali i ochroną środowiska, jako głównymi specjalnościami.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła 31,3 mln zł. Kwota przyznanej dotacji to 12,5 mln zł (40% kosztów kwalifikowanych projektu). 

Scroll to Top