Kalendarium

Kalendarium - 18/04/2024

Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

Kalendarium - 23/05/2024

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Kalendarium - 18/09/2024

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku

Kalendarium - 14/11/2024

Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku

Scroll to Top