Projekt II

„Racjonalizacja gospodarki odpadami niebezpiecznymi poprzez zakup instalacji do przerobu złomu akumulatorowego”, na realizację którego Spółka uzyskała preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z możliwością jej umorzenia do 30%.

Wartość otrzymanej preferencyjnej pożyczki wyniosła 27 mln zł.

Scroll to Top