Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Zarząd spółki Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 50/2013 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 stycznia 2014 roku na godz. 10.00 w Warszawie. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 3

Pliki do pobrania
nwza (ZIP) (0.09 MB)
Scroll to Top