Informacja o śmierci Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego. Pan Krzysztof Opawski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 5 lutego 2008 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 RMF

Scroll to Top