Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A., informuje iż w dniu 5 lutego 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. na podstawie art. 14 pkt. 2 Statutu Spółki, podjęło Uchwały o numerach od 2 do 5 na mocy, których z dniem 5 lutego 2008 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Setkowicza, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Serwę, Pana Piotra Milewskiego, Pana Marcina Lewandowskiego – którzy pełnili funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
Jednocześnie Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. na podstawie art. 14 pkt. 2 Statutu Spółki, na mocy podjętych Uchwał o numerach 6,7,9,10 z dniem 5 lutego 2008 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Boguckiego, Michała Gontara, Pierra Mellingera, oraz Pana Krzysztofa Opawskiego.
Nowopowołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. nie prowadzą żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A., nie są również wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych lub członkami organów jakichkolwiek innych osób prawnych.
Powołani Członkowie do Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy zawodowe nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje w załączeniu.

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 21,22

Scroll to Top