Uzupełnienie raportu dotyczącego projektów uchwał NWZ – Opinia Rady Nadzorczej na temat treści projektów uchwał

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2008 z dnia 22 stycznia 2008 roku, dotyczącego projektów uchwał na NWZ Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. oraz w nawiązaniu do przestrzegania zasady ujętej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – Część III pkt 1 ppkt.3, informuje, że w dniu 31 stycznia 2008 roku otrzymał podpisane uchwały Rady Nadzorczej ORZEŁ BIAŁY S.A. z dnia 24 stycznia 2008 roku, którymi Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treści projektów uchwał zgodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 05 lutego 2008 roku.

RMF GPW §39 ust.1 pkt.3

Scroll to Top