Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku i wyznaczył nowy termin na dzień 27.11.2020 roku.

 

Podstawa prawna: RMF GPW par.80 ust.2

Scroll to Top