Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku i wyznaczył nowy termin na dzień 30.09.2020 roku.

 

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych w 2020 r. nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna: RMF GPW par. 80 ust. 2

 
 
Scroll to Top