Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 16.01.2019 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku i wyznaczył nowy termin na dzień 18.06.2020 roku.

 

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych w 2020 r. nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna: RMF GPW par. 80 ust. 2 oraz RMF w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych par. 21 ust. 1

Scroll to Top