Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2011 roku.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze roku bieżącego, z dnia 18 sierpnia 2011 roku (o czym informował w raporcie bieżącym nr 5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku) na dzień 30 sierpnia 2011 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 2.

Scroll to Top