Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał bieżącego roku, z 9 listopada 2010 roku (o czym informował w raporcie bieżącym nr 1/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku) na 8 listopada 2010 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 2 .

Scroll to Top