Dotacja na planowane nowe inwestycje Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zaakceptowaniu wniosku Spółki Orzeł Biały S.A. o przyznanie wsparcia na realizację projektu zgłoszonego w ramach Działania 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Spółka Orzeł Biały S.A. otrzymała dotację w wysokości 14 386 560 zł na planowane nowe inwestycje, o przewidywanej wartości około 63 000 000 zł netto.
Lista wniosków, którym przyznano dotację, została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.
Przyznana dotacja umożliwi i rozszerzy zakres planowanych inwestycji oraz zmniejszy udział kredytów w strukturze finansowania programu inwestycyjnego.
Spółka jest na etapie prac nad pozwoleniami środowiskowymi i budowlanymi. Dokładne informacje na temat planowanych inwestycji Spółka opublikuje w terminie późniejszym.

Art. 56 ust. 1.pkt.1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Scroll to Top