Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2013 roku

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego środrocznego rozszerzonego raportu za I półrocze 2013 roku z 21 sierpnia 2013 roku (o czym informował w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku) na 29 sierpnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 103 ust. 2

Scroll to Top