Złożenie wniosków o dopuszczenie papierów wartościowych ORZEŁ BIAŁY S.A. do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 5 / 2007 Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 16.10.2007 roku zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie następujących papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym:

1). 14 841 840 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,43 zł każda, oznaczonych kodem PLORZBL00013

2). 1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,43 zł każda, oznaczonych kodem PLORZBL00013

3). 1800 000 praw do akcji zwykłych na okazicela serii B o wartości nominalnej 0,43 zł każde, oznaczonych kodem PLORZBL00021

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego ORZEŁ BIAŁY S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy §9 ust. 1

Scroll to Top