Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii B

Raport bieżący nr 3 / 2007 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść:
Zarząd „Orzeł Biały” S.A. informuje, że w dniu 03.10.2007 roku cena Akcji Oferowanych, będących przedmiotem publicznej oferty, tj. 1.800.000 akcji serii B została ustalona w wysokości 28 zł (dwadzieścia osiem złotych) za jedną akcję.
Cena emisyjna jest jednakowa dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnej i Transzy Otwartej.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie

Scroll to Top