Oświadczenie Zarządu

Raport bieżący nr 2/2007 Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:
Zarząd „Orzeł Biały” S.A. podaje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”.
Szczegółowy wykaz zasad wraz z komentarzem określa załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Regulamin GPW § 29

Scroll to Top