Przystąpienie do systemu ESPI

Raport bieżący nr 1/2007
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:
Zarząd „Orzeł Biały” S.A. informuje, że w dniu 03.10.2007 roku Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Operatorami systemu są:
1. Joanna Stachaczyk
2. Przemysław Bogacz
3. Mariusz Bajerlajn
4. Aleksander Wodarczyk
5. Irena Żelechowska

Podstawa prawna:
Regulamin ESPI § 11 pkt 1

Scroll to Top