Zakończenie likwidacji spółki zależnej

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 27.10.2009 roku do spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach wydział VIII gospodarczy Krajowego rejestru sądowego z dnia 10.09.2009r. Na podstawie niniejszego Postanowienia spółka zależna Emitenta, tj. Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Orzeł Tour sp. z o.o. (dalej PUT Orzeł Tour Sp. z o.o.) w likwidacji, została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym została zakończona likwidacja spółki zależnej Emitenta. Informacja o zamiarze likwidacji Spółki PUT Orzeł Tour sp. z o.o. została zawarta w prospekcie emisyjnym Emitenta i jest elementem realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 24

Scroll to Top