Wyniki Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku, otrzymał informację od podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu tj. IPOPEMA Securities S.A., iż w wyniku zakończenia procesu przyjmowania zapisów w dniu 20.04.2017 roku na sprzedaż akcji Spółki, w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez głównego akcjonariusza Spółki tj. NEF Battery Holdings S.a r.l. („Wzywający”), w dniu 23 stycznia 2017 roku („Wezwanie”), żaden z akcjonariuszy nie złożył zapisów na sprzedaż akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

godz. 14.14

Scroll to Top