Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – przekroczenie progu 5%

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce na podstawie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Podstawa prawna: Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Scroll to Top