Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę ORZEŁ BIAŁY S.A. do publicznej wiadomości w 2007 roku.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.
Raporty dostępne są również na stronie internetowej Spółki.
Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Scroll to Top