Powołanie członka Zarządu Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A., informuje, iż w dniu 09 stycznia 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. na podstawie art. 10 ust. 2 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Prezesa Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. z dnia 09. 01.2008 roku podjęła uchwałę na mocy, której powołano Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
Pan Tomasz Jakub Wojtaszek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Kierunek Finanse i Bankowość.
Przebieg kariery zawodowej;
09.2001-obecnie, AIG Capital Management, Investment Officer
12.1997-08.2001-Andersen, dział Corporate Finance
Wcześniejsze doświadczenia zawodowe Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka obejmują: inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia.
Pan Tomasz Jakub Wojtaszek nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A., nie jest także wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej.
Pan Tomasz Jakub Wojtaszek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
RMF GPW§5 ust.1 pkt.22

Scroll to Top