Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 roku:
1. Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Sp. z o.o.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 7.637.000, co uprawniało do 70,13 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 45,89% w ogólnej liczbie głosów.
2. NEF Battery Holdings S.a. r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2.445.388, co uprawniało do 22,45 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 14,69 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt3 Ustawy o ofercie

Scroll to Top