Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orzeł Biały S.A. w dniu 30 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie zmieniło porządek obrad poprzez usunięcie punktów 5 i 6 dotyczących wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał oraz w przedmiocie wyboru tej komisji. Innych zmian w porządku obrad oraz sprzeciwów zgłoszonych do protokołu Walnego Zgromadzenia nie było.

RMF GPW § 39 ust.1 pkt.5

Scroll to Top