Projekty uchwał na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku, wraz z uzasadnieniem projektów uchwał do punktów od 13 do 17 porządku obrad.

RMF GPW § 39 ust.1 pkt.3

Scroll to Top