Powołanie członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A., informuje iż w dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. na podstawie art. 14 Statutu Spółki, podjęło Uchwały o numerach od 16 do 20 na mocy, których z dniem 30 czerwca 2008 roku , powołało na nową VII kadencję Rady Nadzorczej Panów Krzysztofa Opawskiego, Michała Gontara, Marka Boguckiego, Pierra Mellingera, oraz Panią Agnieszkę Błażejewską.
Nowopowołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. nie prowadzą żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie są również wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.
Powołani Członkowie do Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy zawodowe nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu.

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Scroll to Top