Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 31.05.2016 r.

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31.05.2016 r.:       

NEF Battery Holdings S.ar.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 76,78% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 148 718, co uprawniało do 16,36% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 11,20% w ogólnej liczbie głosów.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 900 000, co uprawniało do 6,85% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 5,41% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Scroll to Top