Korekta skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2015 rok

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, że koryguje tabele z wybranymi danymi finansowymi zamieszczoną w formularzu ESPI skonsolidowanego raportu rocznego za 2015r. opublikowanego w dniu 21.03.2015. W wierszu „XI. Zobowiązania krótkoterminowe” i w kolumnie „2015” jest:

  • Kwota 47 338, a powinna być 47 767 w kolumnie wyrażonej w złotówkach
  • Kwota 11 108, a powinna być 11 209 w kolumnie wyrażonej w euro.

Korekta wynika z braku ujęcia Zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w kwocie 429 tys. zł (oraz 101 tys. EUR) w pozycji Zobowiązań krótkoterminowych za 2015 rok.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ww. korekta nie wpływa na treść opublikowanego raportu, a pozostałe dane i informacje podane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej za 2015 rok nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 6 ust. 5

Scroll to Top