Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27.06.2019 r.:

1) NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 79,48% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 161 000, co uprawniało do 17,03% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 12,98% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Scroll to Top