Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 22.01.2019 r., o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku z dnia 10.09.2019 roku na dzień 25.09.2019 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW par. 80 ust. 2

Scroll to Top