Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę, na mocy której powołało Pana Konrada Sznajdera na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany Członek Rady prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowo powołany Członek Zarządu nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu .

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 5

Scroll to Top