Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2012 roku:

NEF Battery Holdings S.a. r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 84,14% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 60,68% w ogólnej liczbie głosów.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1 000 000, co uprawniało do 8,35% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 6,02% w ogólnej liczbie głosów.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 899 946, co uprawniało do 7,51% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 5,42% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Scroll to Top