Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 22.06.2009 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2009 roku:
NEF Battery Holdings S.a. r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10.082.388, co uprawniało do 88,40 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 60,58 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Scroll to Top