Wygaśnięcie aneksu nr 1 do umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Baterpol sp. z o.o. – aktualizacja informacji.

Zarząd Orzeł Biały S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2009 z 6 stycznia 2009 roku, w którym poinformował o podpisaniu z Polski Cynk sp. z o.o. umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Baterpol sp. z o.o. oraz do raportu bieżącego nr 11/2009 z 5 marca 2009 roku, w którym poinformował o negatywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) na dokonanie koncentracji Orzeł Biały S.A. / Baterpol sp. z o.o. oraz w nawiązaniu do zawartego w dniu 28 kwietnia 2009 roku, pomiędzy spółkami: Polski Cynk sp. z o.o. z siedzibą w Oławie a Orzeł Biały S.A., przy udziale spółki dominującej wobec spółki Polski Cynk sp. z o.o. – Impexmetal S.A. aneksu nr 1 do umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Baterpol sp. z o.o. („Aneks”), informuje że do podpisania ostatecznej umowy nie doszło, gdyż sprawa jest w dalszym ciągu rozpatrywana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Sąd”). Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 do umowy przedwstępnej ostateczna umowa sprzedaży udziałów w Baterpol sp. z o.o. przez Polski Cynk sp. z o.o. na rzecz Orzeł Biały S.A. miała zostać zawarta do 15 lipca 2009 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Strony na chwilę obecną nie podpisały kolejnego aneksu do umowy przedwstępnej z dnia 06.01.2009r. Strony mają nadzieję na pozytywną decyzję Sądu w sprawie koncentracji Orzeł Biały / Baterpol sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna

Scroll to Top