Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 17 czerwca 2011 roku.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 roku:
NEF Battery Holdings S.a. r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 90,98 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 60,58 % w ogólnej liczbie głosów.
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1 000 000, co uprawniało do 9,02 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 6,01 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Scroll to Top