Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 5 lutego 2008 roku:
1. Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Sp. z o.o.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 7.637.000, co uprawniało do 93,75% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 45,89% w ogólnej liczby głosów.
2. ING Nationale – Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 508.737, co uprawniało do 6,25% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 3,06% w ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt3 Ustawy o ofercie

Scroll to Top