Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 31.03.2009 roku.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2009 roku:
NEF Battery Holdings S.a. r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10.082.388, co uprawniało do 94,63 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 60,58 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Scroll to Top