Przesunięcie środków pozyskanych z emisji między celami emisji akcji serii B

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A informuje, że z końcem lutego 2009 roku zakończona została realizacja pierwszego celu emisyjnego związanego z zainstalowaniem drugiego pieca obrotowo – uchylnego firmy BJ Industries oraz dwóch filtrów do pieców BJ Industries.
Całkowity koszt inwestycji szacowany był na 12 000 tys. zł, informacje ma ten temat Emitent opisał w Prospekcie Emisyjnym w punkcie D Dokumentu Podsumowującego „Cele emisji i wykorzystanie wpływów pieniężnych”.
Inwestycję zgodnie z Prospektem Emisyjnym zrealizowano całkowicie ze środków pochodzących z emisji akcji serii B. Po ostatecznym rozliczeniu całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 666 tys. zł. Pozostałą różnicę z pozyskanych środków, a niewydatkowanych na ten cel w wysokości 1 334 tys. zł Zarząd Spółki Uchwałą nr 41/2009 z dnia 14.04.2009r. przeznaczył na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Scroll to Top