Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 24.02.2020 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24.02.2020 r.:

 

1) NEF Battery Holdings S.a.r.l. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 66,81% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 495 839, co uprawniało do 16,54% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 14,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

3) ZAP Sznajder Batterien S.A.. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 261 068, co uprawniało do 14,98% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 13,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Scroll to Top