Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których powołało Panią Iwonę Jakubowską oraz Pana Tomasza Sankowskiego do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Scroll to Top