Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Orzeł Biały S.A. w dniu 24.02.2020 r.

 

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

 

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania NWZ, Emitent przekazał w raportach bieżących: nr 2/2020 z dnia 27.01.2020 r., nr 3/2020 z dnia 05.02.2020 r. oraz nr 4/2020 z dnia 14.02.2020 r.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust.1 pkt. 6, 7, 8 ,9

Scroll to Top