Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. Spółka otrzymała od Pana Sławomira Czeszaka oraz Pana Marka Łebkowskiego Oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Orzeł Biały S.A. z dniem 24.02.2020 roku, godz. 9:30.

 

Pan Sławomir Czeszak na mocy uchwały z dnia 12.12.2019 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, wchodził również w skład Komitetu Audytu.

 

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Scroll to Top