Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B ORZEŁ BIAŁY S.A.

Raport bieżący nr 8 / 2007 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 815/2007 z dnia 19.10.2007 roku postanowił: 1. wprowadzić z dniem 22.10.2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 800 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ORZEŁ BIAŁY S.A., o wartości nominalnej 0,43 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLORZBL00021” 2. notować prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ORZBIALY – PDA” i oznaczeniem „OBLA”. Podstawa prawna: RMF GPW §34 ust.1 pkt 3

Scroll to Top