Wprowadzenie do obrotu akcji serii F

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż od sesji w dniu 9.12.2013 roku w obrocie giełdowym notowanych jest dodatkowo 34.020 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł każda. Od dnia 9.12.2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest łącznie 16.650.649 sztuk akcji spółki Orzeł Biały S.A. o kodzie PLORZBL00013.

Podstawa prawna:
RMF GPW §34 ust. 1 pkt 2

Scroll to Top